Komplexní fyzioterapeutická
a rehabilitační péče

 • Celostní vyšetření pohybového aparátu – rozbor jeho funkce, stanovení problematických míst a dílčích poruch

 • Rozbor pracovních, sportovních
  a dalších aktivit klienta
  , zhodnocení
  jejich vlivu na jeho zdraví, korekce
  nevhodných pohybových stereotypů
  a zaujímaných poloh těla

 • Sestavení individuálního plánu a cílů terapie – co a jak musíme ošetřit
  u konkrétního klienta, abychom dosáhli zlepšení jeho zdravotního stavu
 • Výběr a provedení nejvhodnějších terapeutických metod a postupů vedoucích k naplnění stanoveného plánu a cílů
 • Instruktáž a zácvik vybraných způsobů samoléčby (autoterapie), kterými klient sám pracuje na zlepšení svého zdravotního stavu (nezbytná součást každé rehabilitace)
 • Při opakovaných návštěvách kontrolní vyšetření a hodnocení účinků aplikovaných metod, kontrola způsobu provádění samoléčby, pokračování
  v započaté terapii a její případná korekce
 • Při komplikovanějších zdravotních obtížích případné doporučení
  k vyšetření či spolupráci s dalšími odborníky na lidské zdraví

Nejvýznamnější léčebné metody
a postupy

Fyzioterapie:

 • relaxační techniky měkkých tkání (včetně účinných metod jako je suchá jehla, postizometrická relaxace dle Prof. Lewita aj.)
 • mobilizační a manipulační techniky páteře a kloubů končetin
  (dle Prof. Lewita)
 • individuální léčebná tělesná výchova analytická
 • léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě, z toho zejména metody:
  dle KabataPNF (Proprioceptivní Neuromuskulární Facilitace) – suverénní metoda pro léčbu pacientů po cévní mozkové příhodě vhodná však i pro použití v celém spektru dalších (nejenom neurologických) diagnóz a zahrnující jak relaxační, tak posilovací svalové techniky
  dle Mc‘Kenzieho – účinná metoda pro pacienty s výhřezem meziobratlové ploténky s dobrým využitím i při ostatních stavech s bolestmi zad
  na podkladě vývojové kineziologie dle Prof. Koláře – zaměřená na aktivaci Hlubokého Stabilizačního Systému a vybudování vhodného držení těla a pohybových stereotypů

Klasické masáže – v kombinaci s fyzioterapií i samostatně:

 • relaxační
 • regenerační
 • ruční lymfatické
 • sportovní
 • reflexní
 • rekondiční

ceník, kontakty, reference